Transparency report #1

Ezúton szeretnénk tudatni veletek, hogy a 2018. április 15-én tartott rendkívüli bizottsági ülésünk eredményeképp Dr. Rákóczy György féléves felfüggesztésre került governor-i tisztsége alól, egy bizalmatlansági indítvány következtében. A felfüggesztés ideje alatt Dr. Rákóczy György az üléseken nem vehet részt, nem szavazhat, valamint nem járhat el az iskola nevében harmadik fél irányában. Ezen időszakot követően, amennyiben a bizottság máshogy nem rendelkezik, minden visszaáll a régi kerékvágásba, tehát visszakerül segítői (governor-i) feladatkörébe.

Annak érdekében, hogy mindenki számára érthető és átlátható legyen, illetve, hogy az iskola működését illetően pontosabb képet adhassunk, kérjük, olvassátok el az alább írtakat:

Az iskolánk szervezeti felépítése – a cégformánkból adódóan – a tulajdonosoknál kezdődik. A tulajdonosoknak Angliában – a mi cégformánkon belül is – nagyon kevés jogi felelőssége van, cserébe viszont nem szólhatnak bele a mindennapi döntésekbe, de kötelességük tenni az iskoláért, amíg az fiatal intézmény. Magyar viszonylatokra lefordítva a zártkörű részvénytársasági forma áll a legközelebb a miénkhez. Éves szinten egy alkalommal, az „Annual General Meeting”-en van lehetőségük a tulajdonosoknak tájékozódni a szervezet működéséről, pénzügyeiről, és joguk van a többségi tulajdonosi szavazás során az igazgatók kinevezésére, és visszahívására, ha azok nem végezték jól a munkájukat vagy nem az elképzeléseik szerint vezették azt. Ezen felül dönthetnek a felhalmozódott nyereség további felhasználásáról is, ami esetünkben nem létezik, mert non-profitként működünk. Dr. Rákóczy György az egyik 25%-os tulajdonos, -a Consular Advisory Board – képviselője. A következő AGM idejére várhatóan már le fog járni a 6 hónapos governor-i felfüggesztése.

A következő intézményi szintünk az igazgatóké. Ők „tartják a hátukat” azért, hogy minden jogilag rendben, a törvényes keretek betartásával történjen. Ennek megfelelően fontos számukra, hogy a törvények által meghatározott módon végezzék a munkájukat, ellenkező esetben ők jogilag felelősségre vonhatóak. Egy piaci alapon működő cégnél értelemszerűen az igazgatók fizetést kapnak a munkájukért, viszont nálunk az iskola fennállása óta senki sem kapott juttatást az igazgatói munkáért.

Az iskolaigazgató az angol jogban és a mi iskolánk esetében is egyenlő az ügyvezető igazgatóval. Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács választja az alapító okiratunk szerint három évre, majd ennek leteltével újra lehet választani, újabb és újabb három évre. Az ügyvezető igazgatónak az igazgatótanács irányelvei szerint kell vezetnie az intézményt, viszont az iskolai részleget szigorúan a teljes bizottság bevonásával kell irányítania. Az angol jog szerint az iskolaigazgató és helyettese, kaphatna, sőt kellene, hogy kapjon fizetést (van olyan magyar iskola, ahol kapnak is), de nálunk ők is ingyen dolgoznak. Ők kettőjük munkája az iskola motorja, szíve és lelke, heti 20-50 órában önkéntesként munkálkodnak, együttműködve az albizottságokkal és minden kisebb munkacsoporttal. Az iskolaigazgatóhelyettest a tanárok választják, így ő egyben a tanárok képviselője is.

A tanárok, mint ahogy szinte bármilyen oktatási intézményben, felelősséggel tartoznak a rájuk bízott gyerekek testi es lelki épségéért, minőségi oktatásukért és nevelésükért. Mindezért természetesen fizetést kapnak.

A govenor-ok munkáját illetően van talán jelenleg a legnagyobb félreértés. A govenor-ok olyan segítők, akik a cégen belül az iskola ügyeiben segítenek – szorosan együttműködve az iskolaigazgatóval – lehetőségekhez mérten. Munkájukért fizetést nem kaphatnak, munkájukat önkéntes alapon végzik. Lehetőleg különböző szakmai háttérrel rendelkeznek, vegyesen szülők, tanárok és független személyek, esetleg volt diákokból áll a csapatuk. Nem felelnek jogilag az iskoláért, ennek megfelelően az igazgatók vonhatók felelősségre a tetteikért. Így bármi, amit govenor- ként tesznek az kizárólag az iskolai bizottság engedélyével és az igazgatóval történt előzetes egyeztetés és engedélykérés után történhet. Semmilyen körülmények között nem írhatnak, kommunikálhatnak, cselekedhetnek „saját szakállukra” az iskola nevében, amennyiben erre előzetesen engedélyt nem kértek, illetve kaptak az iskolaigazgatótól!

A bizottság tagjainak munkáját szeretnénk még tisztázni. A bizottsági ülések során elsősorban az iskolai kérdéseket hivatottak megtárgyalni. Így a tanács tagjai között vannak, az igazgatók, a governor-ok, és a választott képviselők (a tanárok képviselője, a klubtagok képviselője és a szülői munkaközösség vezetője). Ezen személyek a honlapunkon is szerepelnek, ki-ki a maga tisztségével. Egy évben minimum 4-szer kell ülésezniük, de adott esetben ennél sokkal több albizottsági ülésen kell részt venniük, hogy az iskolánkat megfelelően, szakszerűen, és mindenkinek jó, demokratikus döntések alapján vezethessék.

Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? A demokráciát erősíti, hogy az elmúlt egy év egy ülésén sem születtek 100%-os egyhangú döntések, valamint sok kérdést, mint például a költözés kérdését a bizottság 2-3 hónap megbeszélés után is elhalasztotta, mivel úgy ítélte meg, hogy nem volt elég információja a döntéshozatalhoz. Valójában 4 éve téma a költözés az iskolában és most először kerültünk olyan helyzetbe, hogy képesek voltunk dönteni ezen kérdésben. Szerencsére a bizottság sokszínű szakmai csapatból áll, mindenkinek megvan a saját nézőpontja, mindenki kicsit másképp gondolkodik, és így sokkal megalapozottabb döntésekre vagyunk képesek együtt.

Ha bármilyen kérdésetek van, írjátok meg a kapcsolati menüpontunkon.

A Zsigmond Király Csapata