Iskolai csoportbeosztás

 • Babák (0–2 évesek): Rózsaszín csoport
 • Baba-Mama foglalkozásokon vehetnek részt szüleikkel, ahol a zenés foglalkozást követően több babás téma is megbeszélésre kerül csecsemőgondozó klubvezetőnk segítségével.
 • Azoknak a szülőknek, akiknek egy vagy több gyermeke az iskolánkban tanul, ingyenes a foglalkozás.
 

 Óvodások (2–4 évesek): Lila csoport:

 • Az óvodás korcsoport részére új óvodapedagógusaink izgalmas programokat hoznak. Mesés ötletekkel és kreatív megoldásokkal készülnek az idei évre.
 • Állandó foglalkozások:
  • Kézműves foglalkozás
  • Zene percek
  • Népi játékok és mondókák
  • Néptánc
  • Meseolvasás vagy diafilmvetítés
  • Magyar formák, számok, színek és szavak világa
 • Az alkalmak végén a legügyesebbek hazavihetik magukkal Boribon macit.
 

 1. korcsoport (4–7 évesek): Narancssárga csoport

 • Tematikusan haladnak végig a magyar Nemzeti Ünnepeken, jelesnapokon és családi ünnepeken, ehhez kapcsolódnak a foglalkozások is. Játékosan tanulják a magyar betűk írását és kiejtését, miközben megismerkednek hagyományainkkal.
 • Az év során feldolgoznak több magyar mesét.
 • Állandó foglalkozások:
  • Magyar ABC, írási és olvasási alapok
  • Magyar hagyományok
  • Néptánc
  • Ének-zene
  • Dráma
  • Kézműves foglalkozás
  • Bábjáték

 

2. korcsoport (7–10 évesek): Zöld csoport

 • Ebben a korcsoportban elmélyülnek a magyar történelemben, irodalomban, tanulnak a kultúránkról, földrajzunkról. Az év során játékosan fognak végighaladni a klasszikus mesehősök segítségével a tankönyvükön, érintve a történelmet, a hagyományokat, izgalmas kalandokat.
 • Az év során feldolgoznak néhány magyar verset.
 • Írni, olvasni tanulnak magyarul, (mivel 67 éves kor után lépnek egy nyelvi szintet, az agy már szét tudja választani az írást, olvasást is több nyelven.)
 • Állandó foglalkozások:
  • Magyar írás-olvasás
  • Magyar történelem
  • Néptánc
  • Ének-zene
  • Dráma
  • Kézműves foglalkozás
  • Bábjáték

 

 3. korcsoport (10–13 évesek): Türkiz csoport

Az év során nemcsak a történelemmel, irodalommal kapcsolatos ismeretanyaguk fog bővülni, és fogalmazási készségük elmélyülni, hanem az önismeretük, a konfliktuskezelési technikáik is, amelyek nagyban megkönnyíthetik a kamaszkort. Mindezen témák anyanyelvünkön való tanulása erősíti nyelvtudásukat, a drámaoktatás pedig segíti önbizalmukat, kifejezésmódjukat és a helyes beszédmódjukat.

Népmesék elemzésével is foglalkoznak a tanév során, ezeken keresztül megismerhetik a magyar nyelv színes szóhasználatát, a különböző vidékek életét és fejleszthetik szövegértési készségeiket is.

A kamaszkor küszöbén megadjuk a választási lehetőséget számukra, hogy a kötelezően ajánlott órák mellett szabadon választhassanak bizonyos felnőtt klub tevékenységek közül, mint pl. kórus, néptánc stb.

 • Állandó foglalkozások:
  • Személyiségfejlesztés: konfliktuskezelés és önismeret
  • Magyar történelem
  • Magyar irodalom
  • Dráma: szépkiejtés, nyelvhelyesség, fogalmazás, retorika stb.
 • Kötelezően választható klub tevékenységek:
  • Észak-Angliai Magyar Kórus
  • Magyar néptánc
  • Beugró: kreativitást és önbizalmat fejlesztő drámafoglalkozás és improvizációs gyakorlatsor

 

Ifjúsági csoport (13–21 évesek): Világoskék csoport

 • Rendkívül nehéz kamasznak lenni, különösen egy idegen országban, elszakítva az anyaföldtől. Ez némi zavart okozhat az identitás kialakulásában, hiányos lehet a kultúránkról alkotott tudás, valamint az idegen nyelven való rendszer kommunikáció megnehezítheti az önkifejezést és a barátok megszerzését, vagy ellenkező esetben akár az anyanyelven való kommunikáció sínyli meg ezt a folyamatot. Ebben kívánunk segítséget nyújtani, szórakoztató, izgalmas, pörgős programok segítségével.
 • Külön szeretnénk foglalkozni a nagykamaszok és fiatal felnőttek csoportjával. A „gimnáziumi” (college) és egyetemi évek a pályaválasztás küszöbén, a személyiségfejlődés egy nagyon érzékeny szakaszában vannak.
 • Bár ez a korosztály maga választhatja ki, hogy mely órákon kíván részt venni, mégis javasoljuk, hogy szülők segítségével történjen meg a végleges választás.
 • A Warringtoni Ifjúsági Csoport foglalkozásai:
  • Személyiségfejlesztés: konfliktuskezelés és önismeret (kiskamaszoktól külön foglalkozás). Ennek segítségével nem csak a magyar anyanyelvet, de számos más az iskolában egyáltalán nem oktatott képességet fejlesztünk, amely elengedhetetlen a kiegyensúlyozott, sikeres felnőttkorhoz és bölcs pályaválasztáshoz.
  • Szociális és nacionális identitás: ez az alapja annak, hogy helyre tudják tenni a kettős-hármas identitásukat, mind társadalmi, mind nemzeti szinten. Ezeket a problémákat nem ismerhetik a szülők, hiszen ők egy más identitás konfliktussal kell megbírkózzanak, mint az itt felnövekvő ifjúság.
  • Kortárs műhelyek: videószerkeztés, média, művészet, kritikaírás, design, portfólió készítés és projekt menegement. Ezeken keresztül ismerhetik meg a magyar irodalom remekeit, a tudósainkat, történelmünk menetét, valamint kortárs filozófiai és társadalmi problémákat.
  • Beugró: kreativitást és önbizalmat fejlesztő drámafoglalkozás és improvizációs gyakorlatsor, amely keretében kiválóan tudnak magyarul asszociálni és sebes gondolkodásra sarkall.
  • Pszichodrám: olyan mélységek feldolgozása anyanyelvünkön, amelyet rendszerint nem használnak magyarul.
 • Szabadon választható: bármelyik felnőtt klub, kivéve a “Személyiségfejlesztés – felnőtteknek”.